Na nižšie uvedenom odkaze zverejňujeme Harmonogram zberu odpadu na rok 2022. Bude Vám zároveň doručený do Vašich domácností. Harmonogram nájdete aj na webovom sídle obce v časti „Odpadové hospodárstvo„.

Harmonogram TU.

Zdroj foto: www.poprad.brantner.sk

V nasledujúcom grafe približujeme vývoj množstva zmesového komunálneho odpadu v našej obci v januári rokov 2018 – 2021:

01/18 – 26 090 kg,

01/19 – 19 140 kg,

01/20 – 16 520 kg,

01/21 – 10 580 kg.

Sme radi, že sa občania aktívne zapájajú do evidenčného systému, ktorý obec Gánovce zaviedla od začiatku roka 2021.

Firma Brantner oznamuje, že náhradný zber plastov sa v prípade priaznivého počasia uskutoční v sobotu 13. 2. 2021. Prosíme občanov, aby vrecia očistili od snehu.

Občania obce majú možnosť využiť do 2. 2. 2021 priniesť do mobilnej zberne nebezpečného odpadu v priestore za obecným úradom druhy odpadov podľa priloženého obrázka.

Nižšie prikladáme Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2021. V najbližších dňoch bude roznesený i do vašich poštových schránok.

Harmonogram TU.

Obec Gánovce pristupuje k elektronickej evidencii odpadov prostredníctvom systému ELWIS.

Viac informácií vo Vašich schránkach, plagátoch a na nasledovnom odkaze: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO.