, ,

Nahrávka z rokovania Obecného zastupiteľstva v Gánovciach zo dňa 18. 12. 2020

V súlade s § 30f ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. obec Gánovce zverejňuje nahrávku z rokovania Obecného zastupiteľstva v Gánovciach zo dňa 18. 12. 2020.

Nahrávka je k dispozícií TU.

print