Na nižšie uvedenom odkaze prikladáme Pozvánku na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Gánovciach, ktoré sa uskutoční dňa 02. 09. 2021 o 18:00 hod. v sále Obecného úradu v Gánovciach.

Pozvánka TU.

Nižšie pripájame Zápisnicu z rokovania Obecného zastupiteľstva v Gánovciach zo dňa 04. 06. 2021. Ospravedlňujeme sa za jej omeškané zverejnenie z dôvodu pretrvávajúcich technických problémov na webovom sídle obce.

Zápisnica TU.

Dňa 04. 06. 2021 sa uskutoční rokovanie Obecného zastupiteľstva v Gánovciach v sále obecného úradu. Žiadame verejnosť o dodržiavanie protiepidemických opatrení.

Program rokovania TU.

Na nižšie uvedených odkazoch zverejňujeme záznam z rokovania OcZ v Gánovciach, ktoré sa uskutočnilo dňa 17. 03. 2021. Záznam je rozdelený do dvoch nahrávok, nakoľko počas rokovania došlo k technickým problémom.

PRVÁ ČASŤ.

DRUHÁ ČASŤ.

Na nižšie uvedenom odkaze uverejňujeme pozvánku na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Gánovciach, dňa 17. 03. 2021.

Odkaz TU.

V súlade s § 30f ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. obec Gánovce zverejňuje nahrávku z rokovania Obecného zastupiteľstva v Gánovciach zo dňa 18. 12. 2020.

Nahrávka je k dispozícií TU.

V priloženom linku uverejňujeme nahrávku z rokovania Obecného zastupiteľstva v Gánovciach, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom online konferencie dňa 15. 10. 2020.

Link tu.

Ak by sa Vám link nezobrazil, k nahrávke sa dostanete na tomto odkaze – v dolnej časti sekcia „Nahrávky“.

Najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15. 10. 2020 o 17:30, prostredníctvom audiokonferencie.

Viac informácií a program v priloženej pozvánke.