Na nižšie uvedenom odkaze zverejňujeme nahrávku z rokovania Obecného zastupiteľstva v Gánovciach zo dňa 14. 12. 2021.

Nahrávka TU.

Najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 14. 12. 2021 prostredníctvom online prenosu. Link na prenos a program sú uvedené v POZVÁNKE.

V nižšie uvedenom odkaze uverejňujeme Návrh VZN č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Odkaz TU.

Najbližšie rokovanie OcZ v Gánovciach sa uskutoční 12. 11. 2021 o 19:00 v sále obecného úradu.

Program rokovania v PRÍLOHE.

Na nižšie uvedenom odkaze prikladáme Pozvánku na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Gánovciach, ktoré sa uskutoční dňa 02. 09. 2021 o 18:00 hod. v sále Obecného úradu v Gánovciach.

Pozvánka TU.

Nižšie pripájame Zápisnicu z rokovania Obecného zastupiteľstva v Gánovciach zo dňa 04. 06. 2021. Ospravedlňujeme sa za jej omeškané zverejnenie z dôvodu pretrvávajúcich technických problémov na webovom sídle obce.

Zápisnica TU.

Dňa 04. 06. 2021 sa uskutoční rokovanie Obecného zastupiteľstva v Gánovciach v sále obecného úradu. Žiadame verejnosť o dodržiavanie protiepidemických opatrení.

Program rokovania TU.

Na nižšie uvedených odkazoch zverejňujeme záznam z rokovania OcZ v Gánovciach, ktoré sa uskutočnilo dňa 17. 03. 2021. Záznam je rozdelený do dvoch nahrávok, nakoľko počas rokovania došlo k technickým problémom.

PRVÁ ČASŤ.

DRUHÁ ČASŤ.