Nové opatrenia vydané ÚVZ SR prikladáme nižšie v prílohách:

print