, ,

Odpadové hospodárstvo – spustenie elektronickej evidencie odpadov od 1. 1. 2021

Obec Gánovce pristupuje k elektronickej evidencii odpadov prostredníctvom systému ELWIS.

Viac informácií vo Vašich schránkach, plagátoch a na nasledovnom odkaze: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO.

print