Obec Gánovce pristupuje k elektronickej evidencii odpadov prostredníctvom systému ELWIS.

Viac informácií vo Vašich schránkach, plagátoch a na nasledovnom odkaze: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO.

print