, ,

Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, vzor hlasovacieho lístka

Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje miestne referendum – viac informácií tu.

Vzor hlasovacieho lístka tu.

print