Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje miestne referendum – viac informácií tu.

Vzor hlasovacieho lístka tu.

print