, ,

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Gánovciach – 12. 11. 2021

Najbližšie rokovanie OcZ v Gánovciach sa uskutoční 12. 11. 2021 o 19:00 v sále obecného úradu.

Program rokovania v PRÍLOHE.

print