Najbližšie rokovanie Obecného zastupiteľstva v Gánovciach sa uskutoční 11. 03. 2022. Program zverejnený na úradnej tabuli obce a TU.

print