, ,

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Gánovciach

Najbližšie rokovanie Obecného zastupiteľstva v Gánovciach sa uskutoční 24. 06. 2022 o 19:00 hod. Program rokovania TU.

print