, ,

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Gánovciach dňa 17. 03. 2021

Na nižšie uvedenom odkaze uverejňujeme pozvánku na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Gánovciach, dňa 17. 03. 2021.

Odkaz TU.

print