V prílohe prikladáme pozvánku na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Gánovciach.

POZVÁNKA.

print