Na nižšie uvedenom odkaze uverejňujeme pozvánku na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Gánovciach dňa 05. 06. 2020.

Pozvánka.

print