Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Gánovciach dňa 21. 07. 2020, viac informácií tu.

print