, ,

Pozvánka na zasadnutie OcZ, 21. 07. 2020

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Gánovciach dňa 21. 07. 2020, viac informácií tu.

print