, ,

Úprava prevádzky Obecného úradu v Gánovciach z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19

Obec Gánovce v súlade s usmerneniami hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu a z dôvodu ochrany zdravia zamestnancov OcÚ žiada obyvateľov a ostatných klientov, aby obmedzili návštevu obecného úradu na nevyhnutnú mieru. V prípade potreby vybavenia nevyhnutných a neodkladných záležitosti uprednostnite telefonické alebo elektronické vybavenie.

KONTAKTY:
sekretariát: 052/7734571, e-mail: sekretariat@ganovce.sk
dane a poplatky: 0915 498 737, e-mail: daneapoplatky@ganovce.sk
ekonómka: 0917 942 311, e-mail: ekonomka@ganovce.sk
stavebný úrad: 0951 390 054, e-mail: stavebnyurad@ganovce.sk
terénne soc. prac. : 0917 907 386, e-mail: tsp@ganovce.sk

HODINY PRE VEREJNOSŤ:

PONDELOK: 8.00 – 11.30
UTOROK: 8.00 – 11.30
STREDA: 12.30 – 16.30
ŠTVRTOK: nestránkový deň
PIATOK: 8.00 – 11.30

stavebný úrad: STREDA: 12.30 – 16.30

Prosíme verejnosť o dodržiavanie tohto času.
Žiadame obyvateľov, ktorí majú akékoľvek príznaky chrípkových ochorení (nádcha, kašeľ, teplota…), aby návštevu obecného úradu odložili.
Pri vstupe na úrad používajte ochranné rúško, dezinfekciu, prípadne rukavice. Do kancelárie nevstupujte, ak sa tam nejaká stránka práve vybavuje .

print