V prílohe uvádzame uznesenie Vlády SR týkajúce sa predĺženia času trvania núdzového stavu.

PRÍLOHA.

print