, ,

Uznesenie Vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 – predĺženie času trvania núdzového stavu

V prílohe uvádzame uznesenie Vlády SR týkajúce sa predĺženia času trvania núdzového stavu.

PRÍLOHA.

print