, ,

Uznesenie Vlády SR č. 94/2021

V prílohe uverejňujeme najnovšie uznesenie Vlády SR vo veci sprísnených opatrení.

PRÍLOHA.

print