, ,

VEDECKÁ KONFERENCIA PRI PRÍLEŽITOSTI 780. VÝROČIA POTVRDENIA LISTINY STOLICI X SPIŠSKÝCH KOPIJNÍKOV KRÁĽOM BELOM IV. v r. 1243

Stolica bola zvaná aj ako „Parvus comitatus“, teda „Malá župa“. Tvorili ju (ako stálejšie zoskupenie) tieto obce:

Obec Abrahámovce,
Obec Betlanovce,
Obec Gánovce (+ kop. obec Filice),
Obec Hozelec,
Obec Hôrka (kop. obce Kišovce, Komárovce, Miklušovce, Ondrej),
Obec Jánovce (kop. obce Čenčice, Čingov/Čengov, Machalovce),
Obec Spišské Tomášovce (kop. obec Hadušovce),
Obec Vlková (kop. obec Levkovce).

Erby obcí sú na plagáte zobrazené v abecednom poradí. V roku 1803 sa pripojila k „Velkej spišskej župe“.

Srdečne Vás na konferenciu pozývame!

Podujatie je realizované s finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja a Košického samosprávneho kraja.

print