, ,

Výsledky celoplošného testovania na COVID-19 v obci Gánovce

I. kola testovania v dňoch 31. 10. – 1. 11. 2020 sa zúčastnilo 941 osôb, z toho 7 pozitívne testovaných, čo predstavuje 0,74 %.

II. kola testovania v dňoch 7. – 8. 11. 2020 sa zúčastnilo 891 osôb, z toho boli 3 pozitívne testovaní, čo predstavuje 0,34 %.

Starosta obce Gánovce vyjadruje vďaku všetkým zúčastneným a nápomocným pri prípravách a realizácii testovania v našej obci.

print