Počas víkendu 23. – 24. 1. 2021 mali občania možnosť zúčastniť sa testovania na ochorenie COVID-19 v priestoroch areálu MŠ v Gánovciach.

Testovania sa dovedna zúčastnilo 478 osôb, z toho 0 pozitívnych.

Starosta obce týmto ďakuje odberovému tímu, príslušníkovi OS SR, zamestnancom OcÚ, OÚ v Poprade za organizáciu a realizáciu testovania, rovnako i občanom za disciplinovanosť a účasť. Občania mali možnosť rezervovať si konkrétny termín testovania, čím sa podarilo predísť dlhému čakaniu na samotný odber.

print