, ,

Zápisnica z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva v Gánovciach zo dňa 04. 06. 2021

Nižšie pripájame Zápisnicu z rokovania Obecného zastupiteľstva v Gánovciach zo dňa 04. 06. 2021. Ospravedlňujeme sa za jej omeškané zverejnenie z dôvodu pretrvávajúcich technických problémov na webovom sídle obce.

Zápisnica TU.

print