, ,

Záznam z rokovania Obecného zastupiteľstva v Gánovciach č. 3/2020 zo dňa 07. 05. 2020

Na nižšie uvedených odkazoch zverejňujeme videozáznam z rokovania OcZ zo dňa 07. 05. 2020 a k dispozícii na stiahnutie je aj zvukový záznam.

Videozáznam si môžte pozrieť na: https://www.facebook.com/ganovce/videos/561158001493215/

Zvukový záznam je k stiahnutiu na: https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/d04a722a-95f4-4048-bbc0-a32aa35d1347?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing

print