, ,

Záznam z rokovania Obecného zastupiteľstva v Gánovciach zo dňa 17. 03. 2021

Na nižšie uvedených odkazoch zverejňujeme záznam z rokovania OcZ v Gánovciach, ktoré sa uskutočnilo dňa 17. 03. 2021. Záznam je rozdelený do dvoch nahrávok, nakoľko počas rokovania došlo k technickým problémom.

PRVÁ ČASŤ.

DRUHÁ ČASŤ.

print