, ,

Záznam z rokovania Obecného zastupiteľstva v Gánovciach zo dňa 24. 04. 2020

Na nižšie uvedenom odkaze si môžte pozrieť záznam z rokovania Obecného zastupiteľstva v Gánovciach, uskutočneného dňa 24. 04. 2020 prostredníctvom prostriedkov informačných technológií.

https://meet.gamo.sk/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=854b2586ef2296eaeb9d668966c95709e097e3df-1587746682606

print