Všetky informácie, ktoré budú na hlavnej stránke

V prílohe uvádzame uznesenie Vlády SR týkajúce sa predĺženia času trvania núdzového stavu.

PRÍLOHA.

Na nižšie uvedených odkazoch zverejňujeme záznam z rokovania OcZ v Gánovciach, ktoré sa uskutočnilo dňa 17. 03. 2021. Záznam je rozdelený do dvoch nahrávok, nakoľko počas rokovania došlo k technickým problémom.

PRVÁ ČASŤ.

DRUHÁ ČASŤ.

Starosta obce po neoficiálnych i oficiálnych správach o zrušení strediska Slovenskej pošty v Gánovciach opakovane komunikoval s regionálnym vedením Slovenskej pošty o možnosti zachovania strediska v obci. Občania majú možnosť v médiách postrehnúť črtajúce sa zmeny v podobe rušení stredísk a pobočiek Slovenskej pošty, rovnako má k tomu dôjsť aj v niekoľkých okolitých obciach.

Starosta obce preto navrhuje na základe už niekoľkých podnetov od občanov, aby tak rovnako svoju požiadavku o zachovanie poštového strediska v obci komunikovali prostredníctvom kontaktného e-mailu Slovenskej pošty: zakaznickyservis@slposta.sk

Zdroj fotografie: www.posta.sk

Na nižšie uvedenom odkaze uverejňujeme pozvánku na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Gánovciach, dňa 17. 03. 2021.

Odkaz TU.

V prílohe uverejňujeme najnovšie uznesenie Vlády SR vo veci sprísnených opatrení.

PRÍLOHA.

V nasledujúcom grafe približujeme vývoj množstva zmesového komunálneho odpadu v našej obci v januári rokov 2018 – 2021:

01/18 – 26 090 kg,

01/19 – 19 140 kg,

01/20 – 16 520 kg,

01/21 – 10 580 kg.

Sme radi, že sa občania aktívne zapájajú do evidenčného systému, ktorý obec Gánovce zaviedla od začiatku roka 2021.

Firma Brantner oznamuje, že náhradný zber plastov sa v prípade priaznivého počasia uskutoční v sobotu 13. 2. 2021. Prosíme občanov, aby vrecia očistili od snehu.

28. januára 1945 približne o 6:15 hod. bola obec Gánovce oslobodená vojskami IV. ukrajinského armádneho zboru, konkrétne 8. streleckou divíziou zvanou Jampolská, plukovníkom Nikolajom Sergejevičom Ugrjumom spolu s 1. československým armádnym zborom, ktorému velil gen. Ludvík Svoboda. Vtedy do obce prišli prvé prieskumné a potom ďalšie vojenské jednotky. Od Gánoviec došli do Popradu ďalšie jednotky streleckého pluku a v ďalších hodinách ďalšie vojenské útvary. V Moskve na túto počesť – oslobodenia Popradu a okolí a ešte v ten istý deň o 23:00 hod. zaznelo 12 sálv zo 124 diel.

Oslobodenie Popradu hodnotili aj v rozkaze hlavného veliteľa Červenej armády J. V. Stalina ako veľmi významný čin. Na počesť vyznamenali osloboditeľské jednotky a udelili im čestný názov „Popradské“.

Zdroj: z knihy „Gánovce v rokoch 1918 – 1945“

Občania obce majú možnosť využiť do 2. 2. 2021 priniesť do mobilnej zberne nebezpečného odpadu v priestore za obecným úradom druhy odpadov podľa priloženého obrázka.