Všetky informácie, ktoré budú na hlavnej stránke

Starosta obce po neoficiálnych i oficiálnych správach o zrušení strediska Slovenskej pošty v Gánovciach opakovane komunikoval s regionálnym vedením Slovenskej pošty o možnosti zachovania strediska v obci. Občania majú možnosť v médiách postrehnúť črtajúce sa zmeny v podobe rušení stredísk a pobočiek Slovenskej pošty, rovnako má k tomu dôjsť aj v niekoľkých okolitých obciach.

Starosta obce preto navrhuje na základe už niekoľkých podnetov od občanov, aby tak rovnako svoju požiadavku o zachovanie poštového strediska v obci komunikovali prostredníctvom kontaktného e-mailu Slovenskej pošty: zakaznickyservis@slposta.sk

Zdroj fotografie: www.posta.sk

Na nižšie uvedenom odkaze uverejňujeme pozvánku na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Gánovciach, dňa 17. 03. 2021.

Odkaz TU.

V prílohe uverejňujeme najnovšie uznesenie Vlády SR vo veci sprísnených opatrení.

PRÍLOHA.

V nasledujúcom grafe približujeme vývoj množstva zmesového komunálneho odpadu v našej obci v januári rokov 2018 – 2021:

01/18 – 26 090 kg,

01/19 – 19 140 kg,

01/20 – 16 520 kg,

01/21 – 10 580 kg.

Sme radi, že sa občania aktívne zapájajú do evidenčného systému, ktorý obec Gánovce zaviedla od začiatku roka 2021.

Firma Brantner oznamuje, že náhradný zber plastov sa v prípade priaznivého počasia uskutoční v sobotu 13. 2. 2021. Prosíme občanov, aby vrecia očistili od snehu.

28. januára 1945 približne o 6:15 hod. bola obec Gánovce oslobodená vojskami IV. ukrajinského armádneho zboru, konkrétne 8. streleckou divíziou zvanou Jampolská, plukovníkom Nikolajom Sergejevičom Ugrjumom spolu s 1. československým armádnym zborom, ktorému velil gen. Ludvík Svoboda. Vtedy do obce prišli prvé prieskumné a potom ďalšie vojenské jednotky. Od Gánoviec došli do Popradu ďalšie jednotky streleckého pluku a v ďalších hodinách ďalšie vojenské útvary. V Moskve na túto počesť – oslobodenia Popradu a okolí a ešte v ten istý deň o 23:00 hod. zaznelo 12 sálv zo 124 diel.

Oslobodenie Popradu hodnotili aj v rozkaze hlavného veliteľa Červenej armády J. V. Stalina ako veľmi významný čin. Na počesť vyznamenali osloboditeľské jednotky a udelili im čestný názov „Popradské“.

Zdroj: z knihy „Gánovce v rokoch 1918 – 1945“

Občania obce majú možnosť využiť do 2. 2. 2021 priniesť do mobilnej zberne nebezpečného odpadu v priestore za obecným úradom druhy odpadov podľa priloženého obrázka.

Počas víkendu 23. – 24. 1. 2021 mali občania možnosť zúčastniť sa testovania na ochorenie COVID-19 v priestoroch areálu MŠ v Gánovciach.

Testovania sa dovedna zúčastnilo 478 osôb, z toho 0 pozitívnych.

Starosta obce týmto ďakuje odberovému tímu, príslušníkovi OS SR, zamestnancom OcÚ, OÚ v Poprade za organizáciu a realizáciu testovania, rovnako i občanom za disciplinovanosť a účasť. Občania mali možnosť rezervovať si konkrétny termín testovania, čím sa podarilo predísť dlhému čakaniu na samotný odber.

V nasledujúcich riadkoch informujeme občanov o celoplošnom testovaní v obci Gánovce:

PRIHLÁSENIE NA REGISTRAČNÝ SYSTÉM – kliknutím na TENTO ODKAZ.

Rezervácia je možná najneskôr 1 hodinu pred požadovaným neobsadeným termínom.

Miesto testovania:  materská škola – severná terasa (Športová 203/10)

Dátum a čas testovania:

sobota 23. 01. 2021 – 8:30 – 12:00; 12:40 – 18:00 (12:00 – 12:39 – obedňajšia prestávka)

nedeľa 24. 01. 2021 – 8:30 – 13:00

Čo si treba k testovaniu doniesť:

Občania od 15 rokov: občiansky preukaz

Všetci občania: svoje telefónne číslo mobil alebo pevná linka (telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii  spolu s občianskym preukazom )

Pre koho je testovanie určené:

  • osoby od 15 do 65 rokov.

Testovania sa nie je potrebné zúčastniť, ak osoby:

  • v posledných 90 dňoch prekonali ochorenie COVID-19,
  • boli zaočkované proti ochoreniu COVID-19,
  • so zdravotnými problémami, ktoré bližšie špecifikuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR.

V závere chceme občanov požiadať o dodržiavanie opatrení, najmä dodržiavanie 2 m odstupov, nosenie rúšok resp. iného vhodného prekrytia horných dýchacích ciest, dodržiavanie pokynov odberného tímu a sprievodného personálnu, a o trpezlivosť. Nakoľko na základe minulých kôl testovania zdravotníci otestovali v priemere 42 – 47 osôb za hodinu, v rezervačnom systéme bolo možné nastaviť iba interval v minútach (nie v sekundách). Z uvedených dôvodov je zvolený 2-minútový interval, v rámci ktorého sa predpokladá, že sa otestuje o čosi viac ako jedna osoba.