Entries by

,

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Gánovce 2021 – 2027 – návrh na pripomienkovanie verejnosti

Obec Gánovce oslovuje verejnosť vo veci pripomienkovania Návrhu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Gánovce pre roky 2021 – 2027, a to do dátumu 30. 09. 2021. Svoje pripomienky môžte zasielať na e-mailovú adresu: starosta@ganovce.sk, prípadne písomne do podateľne obecného úradu v čase úradných hodín. Dokument PHSR – návrh.

, ,

GANRUN 2021 – výsledky

V prílohe zverejňujeme výsledky VI. ročníka behu GANRUN dospelých, ktorý pozostával z hlavnej 9,3 km trate a kategórie „Beh zdravia“ o dĺžke 3 km. Ďakujeme bežcom za účasť a víťazom gratulujeme! Zároveň ďakujeme sponzorom a dobrovoľníkom za ochotu a pomoc pri organizácií oboch častí pretekov. Fotografie z behu sú dostupné na facebookovej stránke behu: Ganrun […]

, ,

miniDeň obce Gánovce 2021 (zmenený čas Letného kina – o 20:00)

Pozývame Vás na podujatie: „miniDeň obce Gánovce 2021“, ktorý sa uskutoční v sobotu 4. septembra 2021. Jeho program pozostáva z bežeckého podujatia GANRUN – kategórií dospelých, so štartom a cieľom na futbalovom ihrisku (štart o 15:00, vyhodnotenie cca o 16:20). Druhou časťou programu je letné kino, s filmom SEDEM ZHAVRANELÝCH BRATOV, začiatok premietania je o […]

, ,

GANRUN 2021 – ZMENA PROPOZÍCIÍ!

Oznamujeme účastníkom behu GANRUN ZMENU PROPOZÍCIÍ – posun detských kategórií o týždeň skôr, t. j. 28. 08. 2021 so štartom o 10:00. Kategórie dospelých ostávajú s dátumom 04. 09. 2021, s posunom o hodinu neskôr, t. j. o 15:00. VIAC INFORMÁCIÍ V TÝCHTO PROPOZÍCIÁCH.

,

Pomoc pre obete trestných činov je dostupná v Prešovskom kraji aj v novom detašovanom pracovisku na Okresnom úrade v Poprade

Informačné kancelárie pre obete trestných činov sídliace v každom krajskom meste rozširujú svoju pôsobnosť aj do ďalších miest, a to zriadením detašovaných pracovísk v ďalších ôsmych okresných mestách Slovenska. V Prešovskom kraji je od 18. mája 2021 otvorené detašované pracovisko v Poprade. Nachádza sa v priestoroch Klientskeho centra Okresného úradu Poprad (Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad, prízemie, č. […]