Entries by

, ,

Informácia Prešovského samosprávneho kraja k očkovaniu a možnosti získania finančnej pomoci ľuďom nad 60 rokov

Nižšie zverejňujeme list adresovaný obyvateľom obcí a miest Prešovského samosprávneho kraja: Podľa zákona č. 469/2021 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov môže fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, […]