Entries by Obec Ganovce

,

Petícia za urýchlené zrealizovanie opravy krytu vozovky rýchlostnej cesty I/18 Hôrka – Poprad

Vážení občania, starostovia obcí Gánovce, Hozelec, Švábovce a Hôrka Vám predkladajú možnosť podpísania Petície za urýchlené zrealizovanie opravy krytu vozovky rýchlostnej cesty I/18 Hôrka – Poprad. Máme zato, že cesta, po ktorej denne jazdíme, sa už dlhodobo nachádza v nevyhovujúcom stave, a preto chcú starostovia spomenutých obcí apelovať na kompetentných, aby pristúpili ku generálnej oprave […]

, ,

Projekt: ART.4G.PARK – zelené centrum obce

Projekt „ART.4G.PARK – zelené centrum obce“ bol realizovaný v dvoch fázach. V prvej fáze bolo realizované sedenie/lavička formou spojenia travertínových kameňov do jedného celku a uložených drevených častí na ne ➔ vytvorenie lavičiek jedného súvislého tvaru, a to v mesiaci august 2023. Realizáciou tejto fázy projektu sa skĺbili dva ciele – použitím travertínových blokov – travertín ako príznačný kameň […]

, ,

Pozvánka na príchod sv. Mikuláša

Obec Gánovce v spolupráci s Materskou školou Gánovce pozýva 8. decembra všetky deti do 10 rokov vrátane o 17:00 hod. do sály Obecného úradu v Gánovciach, kde ich čaká príchod sv. Mikuláša a sprievodný program. Pre zabezpečenie Mikulášskeho balíčka je dieťa nahlásiť vopred do 05. 12. 2023 do 13:00 hod. na e-mailovú adresu: sekretariat@ganovce.sk, resp. […]

, ,

Prešovský samosprávny kraj podporil projekt: „780. výročie spišských kopijníkov – vedecká konferencia“

Projekt s názvom: „780. výročie spišských kopijníkov – vedecká konferencia“ bol realizovaný v oprávnenom období pre čerpanie dotácie, a uskutočnil sa v dvoch častiach: prvou z nich bolo usporiadanie vedeckej konferencie v Hozelci dňa 17. 06. 2023 za účasti odbornej i laickej verejnosti (podľa prezenčnej listiny), bez vyberania vstupného. Poznatky o minulosti kopijníkov na vedeckej konferencii prezentovali členovia Spišského dejepisného spolku. V rámci podujatia […]

, ,

Prešovský samosprávny kraj podporil výstavbu Multifunkčného ihriska v obci Gánovce

Z výzvy pre región Prešovského samosprávneho kraja (ďalej „PSK“) z roku 2021 sme realizovali výstavbu Multifunkčného ihriska v našej obci. Táto športová infraštruktúra v obci dlhodobo chýbala. Realizáciu projektu veľmi pozitívne vnímajú aj športové organizácie pôsobiace v obci, materská škola či širšia verejnosť prakticky každého veku. Svojou polohou v centre obce vyhovuje pešej i dopravnej dostupnosti. Čo je […]