Entries by

,

Stredisko Slovenskej pošty v Gánovciach

Starosta obce po neoficiálnych i oficiálnych správach o zrušení strediska Slovenskej pošty v Gánovciach opakovane komunikoval s regionálnym vedením Slovenskej pošty o možnosti zachovania strediska v obci. Občania majú možnosť v médiách postrehnúť črtajúce sa zmeny v podobe rušení stredísk a pobočiek Slovenskej pošty, rovnako má k tomu dôjsť aj v niekoľkých okolitých obciach. Starosta […]

, ,

Prvé výsledky evidencie zberu odpadov

V nasledujúcom grafe približujeme vývoj množstva zmesového komunálneho odpadu v našej obci v januári rokov 2018 – 2021: 01/18 – 26 090 kg, 01/19 – 19 140 kg, 01/20 – 16 520 kg, 01/21 – 10 580 kg. Sme radi, že sa občania aktívne zapájajú do evidenčného systému, ktorý obec Gánovce zaviedla od začiatku roka […]

,

Pripomíname si 76. výročie oslobodenia obce Gánovce

28. januára 1945 približne o 6:15 hod. bola obec Gánovce oslobodená vojskami IV. ukrajinského armádneho zboru, konkrétne 8. streleckou divíziou zvanou Jampolská, plukovníkom Nikolajom Sergejevičom Ugrjumom spolu s 1. československým armádnym zborom, ktorému velil gen. Ludvík Svoboda. Vtedy do obce prišli prvé prieskumné a potom ďalšie vojenské jednotky. Od Gánoviec došli do Popradu ďalšie jednotky […]