Entries by

, ,

Prímestská autobusová doprava v PSK bude premávať od pondelka 11. januára 2021 v režime školské prázdniny

V reakcii na aktuálne opatrenia vlády Slovenskej republiky a predĺženie dištančnej formy výučby na školách sa Úrad Prešovského samosprávneho kraja a Úrad Košického samosprávneho kraja dohodli, že v dôsledku zhoršujúcej sa situácie spôsobenej šírením nákazy COVID-19 a prijatými opatreniami Vlády SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu u športu SR, predĺžia v prímestskej autobusovej doprave prázdninový režim. V praxi to bude znamenať, že zmluvní dopravcovia […]

,

Bilancovanie roku 2020 na prahu roku 2021 z pohľadu starostu obce Gánovce

Drahí Gánovčania, dovoľte mi v úvode popriať Vám a Vašim blízkym všetko dobré v novom roku 2021, pevné zdravie, lásku, dobrotu a mnoho úspechov v osobnom a pracovnom živote. Stojac na prahu nového roka z pozície starostu zosumarizujem ten rok uplynulý, rok 2020. Rok 2020 sa niesol predovšetkým v duchu vírusu COVID-19, čo zastihlo aj našu obec. Z ekonomického pohľadu sme sa po náročnom […]

, ,

Uzavretie obecného úradu, uzavretie pobočky Slovenskej pošty v Gánovciach

Počnúc dňom 16. 12. 2020 (streda) z dôvodu zvýšeného výskytu ochorenia COVID-19 medzi občanmi obce bude Obecný úrad v Gánovciach zatvorený do odvolania. Z toho dôvodu bude uzatvorená aj pobočka Slovenskej pošty v Gánovciach. Občania môžu pracovníkov obecného úradu kontaktovať prostredníctvom e-mailov a telefónnych čísiel uvedených v sekcii Kontakt.