Dňa 04. 06. 2021 sa uskutoční rokovanie Obecného zastupiteľstva v Gánovciach v sále obecného úradu. Žiadame verejnosť o dodržiavanie protiepidemických opatrení.

Program rokovania TU.

Z dôvodu plánovaného prerušenia dodávky elektrickej energie bude obecný úrad v piatok 14. 05. 2021 zatvorený.

Práve prebieha asistované sčítanie určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky. Splňte si svoju povinnosť a sčítajte sa na kontaktnom mieste, ktoré je zriadené na Obecnom úrade v Gánovciach, Gánovská 184/2, alebo požiadajte o mobilného asistenta na tel. čísle 02/209 249 19 alebo na tel. č. 0951 390 054. Sčítajte sa do 13. júna 2021 pomocou asistentov a pomôžte tak našej obci a celému Slovensku. Viac informácií na obecnom úrade, na tel. č. 0951 390 054 u p. Vojtkovej.

Kontaktné miesto je otvorené každý deň od 13:00 do 15:00, v stredu do 17:00. Návštevu kontaktného miesta hláste vopred na tel. č. 0951 390 054 (p. Vojtková), alebo na tel. č. 0910 755 429 (p. F. Šutý). Ďalšie informácie k asistovanému sčítaniu nájdete na webovej stránke www.scitanie.sk.

Materská škola, Športová 203/10,Gánovce

Zápis detí do Materskej školyškolský rok 2021/2022

Riaditeľstvo Materskej školy v Gánovciach oznamuje rodičom, že zápis detí do MŠ na predprimárne vzdelávanie sa v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon), vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole, v znení vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z.z

Uskutočňuje

od:  4.5.2021 – 20.5.2021

V budove materskej školy v čase od: 12.00 hod. – 13.00 hod.

Podmienky prijímania detí do MŠ:

  • prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5r. veku
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • ostatné od 3 rokov

Potrebuje:

  • žiadosť o prijatie (dostane v MŠ, alebo na stránke OcÚ) – TU v prílohe,
  • žiadosť vyplnenú a potvrdenú lekárom doručiť do Materskej školy.

V Gánovciach:  03. 05. 2021                          riaditeľka MŠ: Pichoňská A.

Prešovský samosprávny kraj zisťuje záujem o očkovanie občanov nad 60 rokov, resp. zdravotne ťažko postihnutých v našej obci kvôli zabezpečeniu mobilnej očkovacej jednotky. V prípade záujmu o očkovanie osôb nad 60 rokov, resp. zdravotne ťažko postihnutých nás kontaktujte do zajtra, t. j. 21. 04. 2021 do 8:30 na tel. čísle 0907 992 141, prípadne zaslaním SMS správy na toto číslo, s uvedením mena a adresy osoby, kt. má byť zaočkovaná.

Prešovský samosprávny kraj – odbor dopravy oznamuje nasledovné: vzhľadom na uvoľnenie protipandemických opatrení objednávateľ dopravnej obslužnosti v Prešovskom samosprávnom kraji od 19.4.2021 obnovuje prímestskú autobusovú dopravu do bežného režimu platného pre dni školského vyučovania. Všetky spoje na linkách budú vedené ako v riadne dni školského vyučovania.

V uplynulých dňoch sme dostali odporučenie na článok o nálezoch neandertálca z Gánoviec v publikácii pripomínajúcej výzorom knihu, obsahom časopis – s názvom „Krásy Slovenska“ z roku 1957.

Autorom článku o nálezisku neandertálca bol Vladimír Stárka, na stranách 188 – 191 približuje čitateľom najprv polohu Gánoviec a prírodné danosti. Neskôr prechádza do samotného jadra a k nálezu, ktorý písal v tom čase približne 30-ty rok svojej histórie, presnejšie od roku 1926. Pútavo pokračuje a naznačuje očakávanie potvrdenia ďalších nálezov „pračloveka“, na ktorých potvrdenie sa v čase písania článku iba čakalo… Článok obsahuje aj dve vzácne dobové fotografie.

Viac si môžte prečítať a dozvedieť sa v priloženom článku TU (pre čítanie nutné priblížiť).

Zdroj: publikácia Krásy Slovenska, 1957.

Zdroj fotografie: www.geoparkganovce.sk

V prílohe uvádzame uznesenie Vlády SR týkajúce sa predĺženia času trvania núdzového stavu.

PRÍLOHA.