Na nižšie uvedenom odkaze uverejňujeme pozvánku na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Gánovciach, dňa 17. 03. 2021.

Odkaz TU.

V prílohe uverejňujeme najnovšie uznesenie Vlády SR vo veci sprísnených opatrení.

PRÍLOHA.

V nasledujúcom grafe približujeme vývoj množstva zmesového komunálneho odpadu v našej obci v januári rokov 2018 – 2021:

01/18 – 26 090 kg,

01/19 – 19 140 kg,

01/20 – 16 520 kg,

01/21 – 10 580 kg.

Sme radi, že sa občania aktívne zapájajú do evidenčného systému, ktorý obec Gánovce zaviedla od začiatku roka 2021.

Firma Brantner oznamuje, že náhradný zber plastov sa v prípade priaznivého počasia uskutoční v sobotu 13. 2. 2021. Prosíme občanov, aby vrecia očistili od snehu.

28. januára 1945 približne o 6:15 hod. bola obec Gánovce oslobodená vojskami IV. ukrajinského armádneho zboru, konkrétne 8. streleckou divíziou zvanou Jampolská, plukovníkom Nikolajom Sergejevičom Ugrjumom spolu s 1. československým armádnym zborom, ktorému velil gen. Ludvík Svoboda. Vtedy do obce prišli prvé prieskumné a potom ďalšie vojenské jednotky. Od Gánoviec došli do Popradu ďalšie jednotky streleckého pluku a v ďalších hodinách ďalšie vojenské útvary. V Moskve na túto počesť – oslobodenia Popradu a okolí a ešte v ten istý deň o 23:00 hod. zaznelo 12 sálv zo 124 diel.

Oslobodenie Popradu hodnotili aj v rozkaze hlavného veliteľa Červenej armády J. V. Stalina ako veľmi významný čin. Na počesť vyznamenali osloboditeľské jednotky a udelili im čestný názov „Popradské“.

Zdroj: z knihy „Gánovce v rokoch 1918 – 1945“

Občania obce majú možnosť využiť do 2. 2. 2021 priniesť do mobilnej zberne nebezpečného odpadu v priestore za obecným úradom druhy odpadov podľa priloženého obrázka.

Počas víkendu 23. – 24. 1. 2021 mali občania možnosť zúčastniť sa testovania na ochorenie COVID-19 v priestoroch areálu MŠ v Gánovciach.

Testovania sa dovedna zúčastnilo 478 osôb, z toho 0 pozitívnych.

Starosta obce týmto ďakuje odberovému tímu, príslušníkovi OS SR, zamestnancom OcÚ, OÚ v Poprade za organizáciu a realizáciu testovania, rovnako i občanom za disciplinovanosť a účasť. Občania mali možnosť rezervovať si konkrétny termín testovania, čím sa podarilo predísť dlhému čakaniu na samotný odber.

V nasledujúcich riadkoch informujeme občanov o celoplošnom testovaní v obci Gánovce:

PRIHLÁSENIE NA REGISTRAČNÝ SYSTÉM – kliknutím na TENTO ODKAZ.

Rezervácia je možná najneskôr 1 hodinu pred požadovaným neobsadeným termínom.

Miesto testovania:  materská škola – severná terasa (Športová 203/10)

Dátum a čas testovania:

sobota 23. 01. 2021 – 8:30 – 12:00; 12:40 – 18:00 (12:00 – 12:39 – obedňajšia prestávka)

nedeľa 24. 01. 2021 – 8:30 – 13:00

Čo si treba k testovaniu doniesť:

Občania od 15 rokov: občiansky preukaz

Všetci občania: svoje telefónne číslo mobil alebo pevná linka (telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii  spolu s občianskym preukazom )

Pre koho je testovanie určené:

  • osoby od 15 do 65 rokov.

Testovania sa nie je potrebné zúčastniť, ak osoby:

  • v posledných 90 dňoch prekonali ochorenie COVID-19,
  • boli zaočkované proti ochoreniu COVID-19,
  • so zdravotnými problémami, ktoré bližšie špecifikuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR.

V závere chceme občanov požiadať o dodržiavanie opatrení, najmä dodržiavanie 2 m odstupov, nosenie rúšok resp. iného vhodného prekrytia horných dýchacích ciest, dodržiavanie pokynov odberného tímu a sprievodného personálnu, a o trpezlivosť. Nakoľko na základe minulých kôl testovania zdravotníci otestovali v priemere 42 – 47 osôb za hodinu, v rezervačnom systéme bolo možné nastaviť iba interval v minútach (nie v sekundách). Z uvedených dôvodov je zvolený 2-minútový interval, v rámci ktorého sa predpokladá, že sa otestuje o čosi viac ako jedna osoba.

V reakcii na aktuálne opatrenia vlády Slovenskej republiky a predĺženie dištančnej formy výučby na školách sa Úrad Prešovského samosprávneho kraja a Úrad Košického samosprávneho kraja dohodli, že v dôsledku zhoršujúcej sa situácie spôsobenej šírením nákazy COVID-19 a prijatými opatreniami Vlády SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu u športu SR, predĺžia v prímestskej autobusovej doprave prázdninový režim.

V praxi to bude znamenať, že zmluvní dopravcovia oboch krajov budú od  11. 1. 2021 do odvolania prevádzkovať pravidelnú autobusovú dopravu ako počas školských prázdnin. Predpokladá sa, že tento stav potrvá minimálne do 24. 1. 2021.

Vysvetlivka „značka 11 pod cestovnými poriadkami umiestnenými na autobusových zastávkach sa dopĺňa o obdobie od 11. 01. 2021 do 24. 01. 2021, t. j. autobusové spoje s touto vysvetlivkou budú premávať v tomto období.

Vysvetlivka „značka 10 pod cestovnými poriadkami umiestnenými na autobusových zastávkach sa dopĺňa o obdobie od 11. 01. 2021 do 24. 01. 2021, t. j. autobusové spoje s touto vysvetlivkou nebudú premávať v tomto období.

Informácie o autobusových spojoch bude možné získať na autobusových staniciach, na webových stránkach zmluvných dopravcov Prešovského a Košického kraja alebo na www.cp.sk.

Zdroj foto: www.sadpp.sk